Rechtshulp

Wegwijs in de wereld van regels en wetten.

rechtshulp
De werkelijkheid in de wereld van regels en wetten is een heel andere dan de werkelijkheid in de wereld van alledag. Dat kan je in verwarring brengen en zelfs boos maken. Dat kan je het gevoel geven dat je niet gehoord wordt of dat je geen invloed hebt op jouw eigen situatie.
Daar probeer ik verandering in te brengen door goed te luisteren en uitleg te geven over waar het om gaat. Daarna ga ik samen met jou kijken hoe we het probleem het beste aan kunnen pakken.

Hoe ik precies werk kun je vinden bij Werkwijze
Wat het kost kun je vinden bij Tarief

fragment-tekening-Jos